بیش از یک دهه تجربه مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور آوید بنا در امر ساخت و ساز، باعث گردید تا این افراد دپارتمان تخصصی ساخت و اجرای ساختمان را با بهره مندی از توانمندی های ناشی از انتقال منابع مادی، نیروی انسانی و دانش علمی و تجارب عملی در این امر، ایجاد کنند. این شرکت از جمله شرکت های معتبر ساختمانی در استان یزد و جنوب کشور است که توانسته با توجه به نیاز کشور به ارتقای کیفیت...
ساخت‌و‌ساز بدون صلاحیت حرفه‌ای ممنوع است/...
مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های...

ایمن سازی ساختمان با 5 میلیون تومان
مدیرکل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان...

گشایش نخستین نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی‌های...
نخستین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های نوین...