آوید بنا - معرفی شرکت

بیش از یک دهه تجربه مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور آوید بنا در امر ساخت و ساز، باعث گردید تا این افراد دپارتمان تخصصی ساخت و اجرای ساختمان را با بهره مندی از توانمندی های ناشی از انتقال منابع مادی، نیروی انسانی و دانش علمی و تجارب عملی در این امر، ایجاد کنند. این شرکت از جمله شرکت های معتبر ساختمانی در استان یزد و جنوب کشور است که توانسته با توجه به نیاز کشور به ارتقای کیفیت و افزایش سرعت ساخت پروژه های ساختمانی با سازماندهی مجدد و تمرکز بر سرمایه گذاری در صنعت ساخت وساز، فعالیت های خود را در این زمینه گسترش دهد و در زمره شرکت های ساختمانی موفق قرار بگیرد.