آوید بنا - چشم انداز

 

 

گسترش بازارهای رقابتی در جهان تأثیر عمیقی بر اقتصاد کشورهای درحال رشد گذاشته است. لزوم ارائه محصولات و خدمات برتر از سوی شرکت‌های فنی و مهندسی در این کشورها، ضرورت ایجاد واحدهای پژوهش و توسعه ( R&D ) را اهمیت بخشیده است.

چشم‌انداز کوبیاکس در بخش پژوهش و توسعه بر این مبناست که دانش شرکت را به سطحی ارتقا دهد که در میان مدت توانایی پاسخگویی به تقاضای مشتریان برای تغییر و بهسازی تکنولوژی کوبیاکس را داشته و در بلند مدت بتواند محصولات جدیدی به بازار ساخت و ساز معرفی نماید.

اهداف کوبیاکس در حوزه پژوهش و توسعه، حول چهار محور اصلی تعریف شده‌اند:

  • ارتقا سطح دانش و تکنولوژی مهندسین شرکت
  • بومی سازی تکنولوژی کوبیاکس با توجه به شرایط صنعت ساختمان کشور
  • توانایی توسعه محصولات و خدمات مهندسی و پشتیبانی
  • توانایی تولید محصولات و خدمات جدید