آوید بنا - آموزش اجرای کوبیاکس

شرکت مهندسی آوید بنا در طی چند مرحله  آموزش های لازم جهت نحوه ی اجرای کوبیاکس به اکیپ های اجرایی را  ارائه می نماید.